top of page

Fotovoltaické systémy jsou dostupným prostředkem získávání obnovitelné energie.

 

Instalace fotovoltaického systému spolu s možností dotované státní podpory snižuje náklady na energie a šetří vaše peníze.

Bytový dům montáž fotovoltaiky na zdi

Fotovoltaická elektrárna pro bytové domy a společenstva podporují nové změny legislativy v České republice. Od roku 2023 se totiž zjednoduší podmínky pro instalaci a provoz fotovoltaických elektráren na bytových domech a jejich příslušenství.

Mezi hlavní novinky patří:

Tyto novinky přináší pro bytové domy a společenstva několik výhod, jako jsou:

  • Snížení administrativní zátěže a nákladů spojených s instalací a provozem fotovoltaiky.

  • Zvýšení energetické efektivity a úspory za energie díky využití vlastní vyrobené elektřiny.

  • Zvýšení energetické nezávislosti a bezpečnosti díky možnosti akumulace energie do bateriových úložišť nebo ohřevu teplé vody.

  • Zvýšení hodnoty nemovitosti a atraktivity pro nájemníky díky modernizaci energetické infrastruktury.

  • Zvýšení podpory obnovitelných zdrojů energie a ochrany životního prostředí díky snižování emisí skleníkových plynů.

Pokud máte zájem o instalaci fotovoltaiky na vašem bytovém domě nebo se chcete připojit k energetickému společenství, můžete využít našich služeb odborných poradců, projektantů a dodavatelů, kteří vám pomohou s návrhem, realizací a provozem vaší fotovoltaické elektrárny.

Krok k energetické nezávislosti: Vaše fotovoltaická elektrárna 

Bytový dům (SVJ)

bottom of page