top of page

Moderní výrobní podniky hledají cesty ke zlepšení energetické efektivity a udržitelnosti.

Jaké výhody může přinést bateriové úložiště Vašemu podniku?

Úspora za energie:

Snížení nákladů na elektřinu díky efektivnímu využití energie z obnovitelných zdrojů.

 

Load Shifting:

Nabíjení v době nízkých cen elektřiny, šetří náklady na provoz.

 

Peak Shaving:

Odstranění odběrových špiček, čímž eliminujete vysoké náklady na elektřinu.

 

Smoothing:

Vyrovnání výkonu, což zajišťuje stabilnější energii pro vaše provozy.

 

Částečná nezávislost na distribuční síti:

Kontrola nad energií a flexibilita v případě výpadků distribuční sítě.

 

Zvýšení hodnoty nemovitosti:

Investice do ekologických technologií zvyšuje hodnotu vašich prostor.

 

Ekologický a udržitelný chod podniku:

Snížení uhlíkové stopy a přínos k udržitelnému rozvoji.

 

Serverovny:

Optimalizace energetického provozu ve vašich serverovnách.

S tímto integrovaným řešením získá vaše výrobní zařízení spolehlivou, ekonomicky výhodnou a udržitelnou energetickou infrastrukturu! Pomohou Vám k tomu bateriová úložiště z baterií V10 v RPC variantě. 

Měření parametrů - Voltsmile.cz

Zelená Energie Pro Váš Výrobní podnik

Výrobní podniky

Change the text to include your own content. Adjust the font, size or scale to customize the style.

Include as much or as little text as you want. Tabs grow and shrink vertically to fit your text. Each tab can have a different height and look.

bottom of page