top of page

Dotační programy pro podporu elektromobility: Co nabízí a jak je využít

Vstupte do světa elektromobility, kde inovace a udržitelnost jdou ruku v ruce. S narůstajícím důrazem na ochranu životního prostředí a snižování emisí, se dotační programy stávají klíčovým nástrojem podpory elektromobility. Česká republika nabízí širokou škálu dotačních programů, které cílí na různé sektory a subjekty, od rodinných domů až po podnikatele. Tyto programy nejen podporují nákup elektromobilů, ale také investice do dobíjecí infrastruktury, přispívají k ekologickému přechodu a posilují konkurenceschopnost naší země. Podívejme se blíže na tyto stimulační mechanismy a zjistěme, jak mohou přinést prospěch jak jednotlivcům, tak celé společnosti.1. Dotační programy pro rodinné domy (NZÚ)

Termín - 26.9.2023 až do 30.6.2028.

Základní dotace - 15 000 Kč. Podpora se poskytuje pouze v kombinaci s

jinými opatřeními, jako jsou zateplení, nová výstavba či zdroje energie a tepla. Vzniká tím další kombinační bonus ve výši 10 000 Kč.

Bonus pro vybrané kraje 10% Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Podmínky – místo musí být ve vlastnictví žadatele. Stanice nesmí být využívány

komerčně


2. Dotační programy pro bytové domy (NZÚ)

Termín - 19.9.2023 až do 30.6.2028

Výše dotace na jeden dobíjecí bod v BD - 25 000 Kč. Podpora max do počtu

bytových jednotek v domě. Podpora se poskytuje pouze v kombinaci s

jinými opatřeními, jako jsou zateplení či nová výstavba. Vzniká tím další

kombinační bonus ve výši 20 000 Kč.

Bonus pro vybrané kraje 10% Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Podmínky – místo musí být ve vlastnictví žadatele. Stanice nesmí být využívány

komerčně


3. Dotační programy pro bytové domy ve vlastnictví veřejné správy a obcí (NZÚ)

Termín - 19.9.2023 až do 30.6.2028

Výše dotace na jeden dobíjecí bod v BD - 35 000 Kč. Podpora max do počtu

bytových jednotek v domě. Podpora se poskytuje pouze v kombinaci s

jinými opatřeními, jako jsou zateplení či zdroje energie a tepla. Vzniká tím

další kombinační bonus ve výši 20 000 Kč.

Bonus pro vybrané kraje 10% Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Podmínky – místo musí být ve vlastnictví žadatele. Stanice nesmí být využívány

komerčně

Cílová skupina:

● Obce a kraje, městské části hlavního města Prahy

● Veřejnoprávní instituce, nadace, ústavy, spolky

● Vysoké školy, školy a školská zařízení

● Církve a náboženské společnosti

● Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem


4. Záruka Elektromobilita - I. výzva - Podpora elektromobility včetně dobíjecí infrastruktury pro podnikatele (NPO)

Termín - 1.1.2024 až do 30.9.2025

Předmětem podpory je nákup nových bezemisních vozidel vč. vybudování

neveřejné dobíjecí infrastruktury. Podpora je poskytována formou portfoliové

bankovní záruky za komerční úvěr od leasingové společnosti / komerční banky

spolu v kombinaci s finančním příspěvkem.

- Vozidlo kategorie M1 – příspěvek: max. 200 tis. Kč/vozidlo

- Vozidlo kategorie N1 – příspěvek: max. 250 tis. Kč/vozidlo

- Vozidlo kategorie N2 a FCEV – příspěvek: max. 300 tis Kč/vozidlo

- Dobíjecí stanice AC – příspěvek: max. 50 tis. Kč/dobíjecí stanice

- Dobíjecí stanice DC do 40 kW – příspěvek: max. 100 tis. Kč/dobíjecí stanice

- Dobíjecí stanice DC nad 40 kW – příspěvek: max. 150 tis Kč/dobíjecí stanice

Cílová skupina:

● Malé, střední a velké podniky

● Jedna dobíjecí stanice = jeden vůz

● 24 měsíců zákaz prodeje


5. Infrastruktura pro alternativní paliva - podpora rozvoje infrastruktury běžných dobíjecích stanic ve městech a obcích - Výzva č. 12 a č.13 – operační program DOPRAVA

Termín - 29.1.2024 - 15.4.2024.

Předmětem podpory je vybudování veřejné dobíjecí infrastruktury ve městech

a obcích na území celé ČR.

● Dobíjecí stanice s výstupním výkonem 50 kW 900 000 Kč/dobíjecí stanice

● Dobíjecí stanice s výstupním výkonem 100 kW 1 400 000 Kč/dobíjecí stanice

● Dobíjecí stanice s výstupním výkonem 150 kW 1 900 000 Kč/dobíjecí stanice

● Dobíjecí stanice s výstupním výkonem 350 kW 3 900 000 Kč/dobíjecí stanice

● Dobíjecí stanice s výstupním výkonem do 22kW s 1 dobíjecím bodem –

ukotvená do země 120 000 Kč/dobíjecí stanice

● Dobíjecí stanice s výstupním výkonem do 22kW s 2 a více dobíjecími body –

ukotvená do země 220 000 Kč/dobíjecí stanice

● Dobíjecí stanice s výstupním výkonem do 22kW s 1 dobíjecím bodem –

ukotvená k vertikálnímu objektu 70 000 Kč/dobíjecí stanice

● Dobíjecí stanice s výstupním výkonem do 22kW s 2 a více dobíjecími body –

ukotvená k vertikálnímu objektu 100 000 Kč/dobíjecí stanice

Cílová skupina:

● Vlastníci a správci dotčené infrastruktury s veřejným přístupem

● 6 DC dobíjecích stanic (rychlodobíjecích stanic4 nebo ultrarychlých dobíjecích

stanic5 či jejich kombinace) s minimálním výstupním výkonem splňujícím

požadavky nařízení AFIR6

● 10 DC dobíjecích stanic (rychlodobíjecích stanic nebo ultrarychlých dobíjecích

stanic či jejich kombinace)

● 1 dobíjecí park umístěný podél hlavní či globální sítě TEN-T, v městském uzlu

TEN-T nebo na bezpečné a chráněné parkovací ploše s minimálním

výstupním výkonem splňujícím požadavky nařízení AFIR7

● 1 DC ultrarychlá dobíjecí stanice8 s minimálním výstupním výkonem

dobíjecího parku 300 kW

● 40 AC/DC běžných dobíjecích bodů9 (popřípadě dle podmínek konkrétní

výzvy)31 views0 comments

Recent Posts

See All